Huisregels

Algemeen

 • Alle leden van Sport- en Gezondheidscentrum onderschrijven zich onvoorwaardelijk aan de bepalingen in dit reglement.
 • Dit reglement is onlosmakelijk verbonden met onze algemene voorwaarden.
 • Bij ieder bezoek dient men zich met de sleutel te melden bij de receptie.
 • Sport- en Gezondheidscentrum Zuidwest-Friesland is niet aansprakelijk voor mogelijke blessures, ongevallen of andere risico’s (inclusief diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen).
 • Om ons sportcentrum schoon te houden, vragen wij u vriendelijk geen buitenschoenen te dragen.
 • Het is niet toegestaan sporten te combineren met het gebruik van drugs die voorkomen op de WADA-dopinglijst. Wij handhaven deze richtlijn strikt.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties te nuttigen.
 • Het is niet toegestaan vaker dan vijf keer per week het centrum te bezoeken.

Openingstijden en lesrooster

 • Wij behouden ons het recht voor het rooster, openingstijden en dit reglement aan te passen.
 • In aanvulling op de mogelijke lesroosterwijzigingen in onze algemene voorwaarden:
 • In de maanden juli en augustus geldt een beperkter aanbod en is het sportcentrum ’s middags gesloten.
 • Er zijn geen judolessen tijdens de schoolvakantie.
 • De beperkte openingstijden behorend bij het dalurentarief zijn niet van toepassing in deze periode.
 • We behouden ons het recht voor maximaal 7 dagen per jaar het sportcentrum te sluiten.

Contributie

 • Prijzen worden jaarlijks (per januari) verhoogd conform het prijsindexcijfer (CPI).
 • Overige wijzigingen van tarieven worden kenbaar gemaakt conform de Algemene leveringsvoorwaarden van Fit!vak.
 • Met betrekking tot het lidmaatschap langer dan 1 jaar is het volgende van toepassing:Bij het voortijdig beëindigen van het abonnement met een duur van 2 jaar, blijft u het genoten voordeel in contributie van een abonnement met de duur van 1 jaar verschuldigd.Voorbeeld:
  Stel er is een abonnement van 104 weken afgesloten en u besluit alsnog dit abonnement na 52 weken te beëindigen. De volgende verrekening is voor u dan van toepassing.Bij een abonnement van 52 weken (17 jaar e.o.) was u verschuldigd geweest:
  13 x € 44,- = € 572,-
  U koos voor een abonnement van 104 weken en betaalde daarvoor:
  13 x € 40,- = € 520,-
  Het door uw genoten voordeel bedraagt:
  13 x € 4,- = € 52,-Bij het beëindigen van uw abonnement van 104 weken na 52 weken, bent u dus een bedrag van € 52,- verschuldigd. Dit bedrag wordt na het beëindigen van uw lidmaatschap eenmalig van uw rekening geïncasseerd.

Sauna en Turks stoombad

 • Voor het gebruik van sauna en Turks stoombad is douchen verplicht.
 • In de sauna dient een handdoek of badlaken te worden gebruikt.
 • De minimumleeftijd voor sauna en Turks stoombad is 16 jaar. Leden onder de 16 jaar hebben wel toegang onder begeleiding van een volwassene.
 • Kleding en tassen mogen niet worden meegenomen in het Turks stoombad of de sauna.

Zonnebank

 • Om gebruik te maken van de zonnebank dient u te reserveren via de Mywellness app of op het sportcentrum zelf.
 • Maak geen gebruik van de zonnebank als je jonger dan 18 jaar bent.
 • Zorg dat je tijdens het bruinen de beschermingsbril draagt.
 • Zorg dat je op de hoogte bent van de voorwaarden bij het gebruik van de zonnebank. Deze hangen in de ruimte van de zonnebank.

Aerobic- en fitnessruimte

 • Het is niet toegestaan om jassen, sporttassen of mobiele telefoons mee te nemen in een sportzaal.
 • Voor leden jonger dan 16 jaar is het niet toegestaan deel te nemen aan fitness (uitzondering Fit!mix)
 • Wij willen graag dat iedereen zich thuis voelt in het sportcentrum en vragen daarom aan heren bovenkleding te dragen die de schouders bedekt. Het spreekt voor zich dat halterhemdjes ed. niet zijn toegestaan.
 • Op een fitnesstoestel of een aerobicmatje is het gebruik van een handdoek verplicht.
 • Gewichten, halters, steps en andere materialen dienen na gebruik te worden opgeruimd.
 • Indien u gebruik maakt van de cardiotoestellen in de fitnessruimte, vragen wij u rekening te houden met andere deelnemers, en toestellen, zoals een loopband, niet onnodig bezet te houden. Zo kan iedereen, ook op drukke tijden, gebruikmaken van alle toestellen.
 • Probeer, indien mogelijk, fitnesstoestellen samen met anderen te gebruiken.
 • Het na aanvang van een groepsles betreden dan wel vroegtijdig verlaten van een groepsles wordt niet op prijs gesteld en kan alleen plaatsvinden in overleg.
 • Groepslessen met minder dan vijf deelnemers hebben in principe geen doorgang.
 • Het centrum kan een maximum stellen aan het aantal deelnemers in een les.

Squashbanen

 • Om gebruik te maken van een squashbaan dient u te reserveren via de Mywellness app of op het sportcentrum zelf.
 • Bij verhindering dient u zich tijdig af te melden, zodat anderen alsnog gebruik kunnen maken van de squashbanen.
 • Het is niet toegestaan de squashbanen voor meerdere tijdstippen op dezelfde avond te reserveren. Wij geven graag iedereen de mogelijk te squashen.
 • Squashrackets en –ballen zijn bij het sportcentrum te koop.